Ergotherapie

Van Neurenburgpad 2 A
3311 DN Dordrecht

info@medplus.nl
078 303 2270
Stel uw vraag Al onze disciplines

Pijnvrij dagelijks functioneren

Leveren aanhoudende pijn- en of vermoeidheidsklachten een belemmering op voor het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals (computer)werkzaamheden, huishoudelijke taken of persoonlijke verzorging? Onze ergotherapeut kan met u op zoek gaan naar een passende én praktische oplossing om met minder klachten en weer naar tevredenheid dagelijks te functioneren.
De ergotherapeut analyseert en observeert samen met u het huidige functioneren. De uitkomst hiervan kan zijn dat er vanuit een onnodig belastende houding of beweegpatroon wordt gehandeld. Het kan ook zijn dat er structureel te veel activiteit/inspanning van het lichaam wordt gevraagd ten opzichte van wat het lichaam (op dat moment) kan hebben. Grenzen worden hierdoor overschreden waardoor de klachten in stand worden gehouden of zelfs toenemen.
De ergotherapeut laat u bewuster worden van uw eigen handelen en effecten hiervan op de klachten. U leert vervolgens handiger om te gaan met de mogelijkheden van uw lichaam.

Vergoeding

Ergotherapie wordt 10 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering, minus het nog onaangesproken eigen risico.
Ergotherapie is direct toegankelijk (DTE). De ergotherapeut screent of er een indicatie is voor ergotherapie en beoordeeld of er overleg met de huisarts noodzakelijk is voordat er gestart kan worden met de behandeling.
Het kan zijn dat een verwijzing van de huisarts dan alsnog noodzakelijk is.
Bent u verzekerd bij CZ, Ohra of Nationale Nederlanden? Dan is een verwijzing van de (huis)arts noodzakelijk. Deze verzekeraars vergoeden namelijk geen DTE behandelingen.

Andere disciplines voor u uitgezocht