Ergotherapie

Van Neurenburgpad 2 A
3311 DN Dordrecht

info@medplus.nl
078 303 2270

Pijnvrij dagelijks functioneren

Leveren aanhoudende pijn- en of vermoeidheidsklachten een belemmering op voor het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals (computer)werkzaamheden, huishoudelijke taken of persoonlijke verzorging? Onze ergotherapeut kan met je op zoek gaan naar een passende én praktische oplossing om met minder klachten en weer naar tevredenheid dagelijks te functioneren.

Bewuster worden van je eigen handelen en effecten hiervan

De ergotherapeut analyseert en observeert samen met u het huidige functioneren. De uitkomst hiervan kan zijn dat er vanuit een onnodig belastende houding of beweegpatroon wordt gehandeld. Het kan ook zijn dat er structureel te veel activiteit/inspanning van het lichaam wordt gevraagd ten opzichte van wat het lichaam (op dat moment) kan hebben. Grenzen worden hierdoor overschreden waardoor de klachten in stand worden gehouden of zelfs toenemen.
De ergotherapeut laat je bewuster worden van jouw eigen handelen en effecten hiervan op de klachten. Je leert vervolgens handiger om te gaan met de mogelijkheden van je lichaam.

Vergoeding

Ergotherapie wordt 10 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering, minus het nog onaangesproken eigen risico.

Direct toegankelijk, geen wachtlijst

Ergotherapie is direct toegankelijk (DTE). De ergotherapeut screent of er een indicatie is voor ergotherapie en beoordeeld of er overleg met de huisarts noodzakelijk is voordat er gestart kan worden met de behandeling.
Het kan zijn dat een verwijzing van de huisarts dan alsnog noodzakelijk is.

Neem voor specifiek advies contact met ons op. Onze therapeuten helpen je graag!

Direct een afspraak

Als ik ze nodig heb kan ik bijna altijd direct terecht voor een afspraak. De fysiotherapeuten van MedPlus zijn altijd bereikbaar, heel flexibel en snel toegankelijk voor het maken van een afspraak. Als ik ze bel kan ik altijd snel terecht en tijdens de afspraak nemen ze echt de tijd voor je. Ze hebben veel ervaring en verschillende disciplines en hebben me al van verschillende klachten afgeholpen. Ga zo door!

Bianca
42 jaar