Klachtenprocedure

Onze praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt en heeft daarom deze wet in het leven geroepen. Tevens zijn wij als praktijk verplicht om te werken via de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg), de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de AVG-wet (Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Als praktijk doen wij er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Ook kunt u ontevreden zijn over de manier waarop uw fysiotherapeut of een praktijkmedewerker met u is  omgegaan. Dan is het goed om dit kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

In gesprek met uw fysiotherapeut

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut zelf, of als u dat prettiger vindt, met een andere fysiotherapeut uit de praktijk.  Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt.  Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang (www. zorgbelang-nederland.nl). Ook kunt u terecht bij onze klachtenfunctionaris.

Een klacht indienen

Als een gesprek met uw fysiotherapeut of de klachtenfunctionaris niet heeft geholpen, dan kunt u er voor kiezen om een klacht in te dienen.  U kunt specifieke informatie krijgen over de diverse mogelijkheden om met een klacht om te gaan op de consumenten-website van het KNGF: www.defysiotherapeut.com en de folder van het KNGF, “Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut