Developmental Coordination Disorder

Suzanne Bongers

Kinderfysiotherapeut
Van Neurenburgpad 2 A
3311 DN Dordrecht

info@medplus.nl
078 303 2270
Stel uw vraag Al onze disciplines

Ontwikkeling motorische functies verstoord

Motoriek (het vermogen om te bewegen) speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van baby’s en kinderen. Grove motoriek is nodig voor het maken van bewegingen met een groot deel van het lichaam, zoals lopen. Fijne motoriek voor kleine bewegingen, zoals het vastpakken van dingen. Bij DCD, ofwel Developmental Coordination Disorder, is de ontwikkeling van die motorische functies verstoord.

Wat zijn de gevolgen van DCD?

Bewegen en de algehele ontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kinderen leren spelenderwijs zichzelf, de omgeving en anderen kennen. Dat proces verloopt bij kleuters/kinderen met DCD niet soepel en veel langzamer. Handelingen zoals lopen of klimmen, of kleuren en knippen kosten soms al veel moeite. Dat kan later op school problemen geven.

Meer informatie? Neem contact op met onze kinderfysiotherapeut!

Developmental Coordination Disorder (DCD) en Kinderfysiotherapie

DCD kan zich bij kinderen op verschillende manieren uiten, afhankelijk van de leeftijd. Problemen kunnen apart optreden, maar vaker in combinatie. De volgende verschijnselen kunnen voorkomen:

  • vertraging in de motorische ontwikkeling;
  • grote bewegingsonrust;
  • onhandige motoriek en een lage spierspanning;
  • problemen bij de coördinatie van bewegingen en houterig bewegen;
  • problemen met de fijne motoriek, bijvoorbeeld met aan- en uitkleden, veters strikken, een bal vangen, schrijven, praten.
  • moeite hebben met concentreren, en met het horen, zien en begrijpen van de dingen die zich voordoen.

Een deel van de kinderen met DCD blijkt uiteindelijk over de motorische problemen heen te groeien, maar vaak is behandeling tijdens de basisschoolperiode wel nodig.

Wat kan kinderfysiotherapie betekenen?

Bij MedPlus kun je terecht voor onderzoek, advies en begeleiding van kinderen met DCD. Met elkaar maken maken we een individueel behandelplan.

Revalideren na een nieuwe heup

Ik ben geopereerd en heb een nieuwe heup gekregen. De fysiotherapeuten hebben mij direct bij thuiskomst aan huis behandeld en ervoor gezorgd dat ik in en om het huis al snel weer in beweging kwam. later ben ik verder gerevalideerd in de sportzaal bij MedPlus. Ze hebben een lift en zijn daardoor al snel goed bereikbaar. Ze hebben me heel fijn begeleid en ik loop inmiddels weer als een kievit!

Neeltje
73

Andere disciplines voor u uitgezocht