Schrijfproblemen bij kinderen

Van Neurenburgpad 2 A
3311 DN Dordrecht

info@medplus.nl
078 303 2270
Stel uw vraag Al onze disciplines

Schrijfvaardigheid verbeteren met kinderfysiotherapie

Schrijven is een moeilijke vaardigheid. Bij de meeste kinderen verloopt dit leerproces zonder problemen. Dit geldt echter niet voor alle kinderen. Wanneer de oorzaak gelegen is in de uitvoering van de schrijfbeweging, kan de kinderfysiotherapeut ingeschakeld worden. De kinderfysiotherapeut gaat altijd op zoek naar de hulpvraag van het kind en zijn/haar ouders, waarna de behandeling gestart kan worden.

Hulpvraag kan zijn:

  • Mijn kind schrijft slordig.
  • Mijn kind schrijft krampachtig en gespannen.
  • Het tempo van schrijven is erg laag.
  • Mijn kind houdt de pen op een vreemde manier vast.
  • Mijn kind is linkshandig en heeft zodoende problemen met schrijven.

Meer informatie? Neem contact op met onze kinderfysiotherapeut

Nog geen titel beschikbaar

Bij schrijfproblemen wordt beoordeeld of er alleen sprake is van een schrijfprobleem, of dat er tevens problemen zijn in de fijne motoriek. De kinderfysiotherapeut gebruikt hiervoor verschillende motorische onderzoeken, waarbij spelenderwijs de schrijfvaardigheid wordt beoordeeld. Aan de ouders wordt mogelijk gevraagd schriftjes van school mee te nemen en, mocht daar reden voor zijn, wordt er navraag gedaan naar taalproblemen en de algehele motoriek.

Tijdens de behandeling komen allerlei specifieke schrijfoefeningen aan de orde, ondersteund door oefeningen voor de oog- handcoördinatie en fijne motoriek. Ook wordt gekeken naar;

  • Goede zithouding en goed meubilair.
  • Ontspannen positie van de schrijfarm op tafel.
  • Voldoende afwisseling tussen spanning en ontspanning van de pols en van de vingers.
  • Pengreep en keuze van de juiste pen.

Dit alles gaat in overleg met leerkracht, uiteraard na toestemming van ouders, zodat het effect van de behandeling optimaal is.

Revalideren na een nieuwe heup

Ik ben geopereerd en heb een nieuwe heup gekregen. De fysiotherapeuten hebben mij direct bij thuiskomst aan huis behandeld en ervoor gezorgd dat ik in en om het huis al snel weer in beweging kwam. later ben ik verder gerevalideerd in de sportzaal bij MedPlus. Ze hebben een lift en zijn daardoor al snel goed bereikbaar. Ze hebben me heel fijn begeleid en ik loop inmiddels weer als een kievit!

Neeltje
73